Remitenda je zpracovávána v den, kdy je přijata do PNS.

 

Pozdě vrácená remitenda

Pozdě vrácená remitenda nemusí být odečtena na nejbližší faktuře. Pokud došlo k jejímu uznání, pak bude odečtena na faktuře ke dni, kdy ji prodejna vrátila, nikoliv ke dni, kdy se položky vyskytly na remitendní výzvě. Toto je změna oproti původnímu stavu. Pokud však prodejna dodrží remitendní termíny, fakturace zůstává beze změn.

 

Příklad 1: Správný postup na prodejně

Titul je uveden na remitendní výzvě v pondělí 26.4.- prodejna zpracuje remitendu 26.4. a připraví ji do předávacího místa. PNS remitendu převezme 27.4. a ten den ji zpracuje s datem 26.4. Na daňovém dokladu budou tituly odečteny a uvedeny k datu 26.4. - datum souhlasí s datem Dodacího a Remitendního listu, na kterém byl titul v remitendní části uveden - vyhlášen do remitendy. Zde tedy nedochází k žádné změně.

 

Příklad 2: Nesprávný postup na prodejně

Tituly jsou uvedeny na remitendní výzvě 26.4. - prodejna zpracuje část remitendy 26.4. a připraví ji do předávacího místa. Část remitendy však připraví až 27.4. PNS převezme první část remitendy 27.4. a tuto část zpracuje s datem 26.4., druhou část převezme 28.4. a zpracuje ji k datu 27.4.

Všechny tituly byly uvedeny na Dodacím a Remitendním listě 26.4., ale na daňovém dokladu se část objeví dne 26.4. a část až 27.4. V krajním případě se pozdě remitované tituly mohou dostat až do následujícího fakturačního cyklu.

 

V sobotu není vyhlašována remitenda novin a časopisů. Tato remitenda je vyhlášena na pondělním DRL a svážena v úterý. 

Na našich stránkách jsou používány cookies nezbytné pro základní účely a funkce webových stránek. Žádné analytické ani reklamní cookies u nás nenajdete. Procházením stránek PNS souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více o cookies.

Rozumím
x