Kde najdu na faktuře vyúčtování Reklamovaných rozdílů DODÁVKY?

Záporné rozdíly najdete odečtené v dobropisové části faktury (B) – Daňový doklad dobropis u stejného dne, kdy byla dodávka.

Kladné rozdíly jsou přičtené k příslušné dodávce ve vrubopisové části faktury (A) - Daňový doklad faktura.

Reklamace záporných rozdílů po dodávce u prodejních míst, které nemají zabezpečené předávací místo jsou automaticky zamítány, neboť k tisku mohl mít přístup kromě prodávajícího, jeho dopravce a kupujícího ještě i třetí subjekt. Více viz Zabezpečené předávací místo

 

Předčasně vrácené zboží

Zboží NELZE VRACET PŘEDČASNĚ, ale až po jeho vyhlášení do remitendy! Šlo by o porušení VOP.

 

Reklamační list

Jde o nový dokument PNS a je přílohou faktury. Má tři části:

  • přehled všech přijatých reklamací přes KC,
  • přehled vyřešených reklamací,
  • soupis zboží vyloučeného ze zpracování remitendy.

Reklamační list budete dostávat pravidelně s fakturou.

Na našich stránkách jsou používány cookies nezbytné pro základní účely a funkce webových stránek. Žádné analytické ani reklamní cookies u nás nenajdete. Procházením stránek PNS souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více o cookies.

Rozumím
x