Kontaktní centrum - vy se ptáte, my odpovídáme (1. část)

V souvislosti s Kontaktním centrem PNS jste měli řadu otázek a dotazů. Ty jsme poskládali do tématických skupin a nyní vám nabízíme odpovědi na ty nejčastější z nich. Jelikož otázek i témat, která vás v souvislosti s Kontaktním centrem napadají, je mnoho, museli jsme je rozdělit na dvě části.

Nyní zde najdete odpovědi na otázky týkající se reklamací a Kontaktního centra obecně, v příštím čísle pak na otázky okolo hovorů samotných či týkajících se obchodních zástupců.

 

Obecně ke Kontaktnímu centru PNS

Jaký přínos bude mít pro nás prodejce zahájení činnosti KC?

Přínosů bude hned několik:

  • výhoda jednoho místa pro evidenci požadavků, změn, reklamací a podnětů, a s tím spojený jednotný přístup k řešení,
  • možnost komunikovat s PNS dalšími kanály – telefonem, e-mailem, faxem, pomocí SMS zpráv či klasickými dopisy,
  • zkrácení doby mezi zadáním a vyřízením požadavku prodejního místa,
  • vyloučení pozdní odpovědi nebo ztráty zákaznického dotazu (PNS bude moci rychleji reagovat díky jednotné databázi SAP, ve které bude mít k dispozici kvalitní informace včetně záznamu historie předchozí komunikace s konkrétním prodejním místem a prodejcem),
  • možnost „dát o sobě a svých požadavcích vědět“,
  • kontrola „PéeNeSácké“ komunikace s prodejci, neboť průběh hovorů může být zaznamenáván a následně vyhodnocován (na základě vyhodnocení chceme zlepšovat námi poskytované služby).

Bude KC pracovat i v sobotu či o celém víkendu?

Předpokládaná pracovní doba je každý všední den od brzkých ranních hodin. V čase mimo tuto pracovní dobu vám bude k dispozici záznamník, fax či e-mail nebo nám můžete poslat SMS zprávy. Jejich prostřednictvím lze zanechat vzkaz s požadavkem či dotazem. Přijaté požadavky pak budou zpracovány v pracovní době KC.

Budou telefonní linky v provozu 24 hod. denně?

KC můžete kontaktovat non-stop, neboť linky budou fungovat 24 hodin denně. Operátoři budou k dispozici pouze v pracovní době. Mimo ni se dovoláte na záznamník KC, můžete použít fax, či klasickou poštu.

Bude nějak omezena četnost kontaktů do KC (objednávky, úpravy, …….)?

Ne, KC přijme všechny vaše požadavky týkající se jakékoli oblasti spolupráce s PNS.

Co se pro odběratele po zavedení KC změní?

KC se stane dalším komunikačním kanálem, PNS bude se svými zákazníky i nadále komunikovat prostřednictvím svých obchodních zástupců. S nástupem KC však přestane obchodní zástupce řešit ty záležitosti, které nevyžadují jeho fyzickou přítomnost na prodejně. Za všechny můžeme zmínit např. požadavky na změny v dodávaných titulech, požadavky na zalistování titulů nebo reklamace.

Komunikace s KC bude probíhat přes jediné telefonní číslo. Hovory na této lince mohu být monitorovány z důvodů zlepšení kvality našich služeb.

Současná telefonní čísla zelených linek, reklamačních a jiných oddělení, se kterými jste doposud svoje požadavky řešili, budou postupně přečíslována či zrušena. Hlavním prostředkem komunikace s PNS se tedy stane KC. Pro spojení s ním bude zřejmě nejčastěji využíván telefonický kontakt, budete ale moci využít i e-mail, fax či SMS zprávu. Na výběr tedy bude právě ten způsob komunikace, který vám vyhovuje nejvíce.

Jaké bude časové zpracování požadavku (např. dočasné uzavření prodejny, dodání opisů FA, DL, definitivní ukončení dodávky, obnovení dodávky…)? Jak dlouho potrvá vyřízení běžné reklamace?

KC má v rámci metodiky pracovních postupů stanoveny přesné limitní časy pro zpracování jednotlivých typů požadavků. Povinností operátora a ostatních pracovníků je tyto časy dodržovat a požadavek včas vyřídit.

Bude možné vše vyřídit e-mailem?

Samozřejmě, nejsme totiž jenom call (telefonní) centrum, ale centrum kontaktní! Kromě telefonu budete moci využít i fax, SMS zprávu či klasickou poštu, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

S jakými problémy se na KC mohu obrátit?

KC bude připraveno přijmout všechny vaše požadavky a dotazy týkající se spolupráce zákazníků – prodejců tisku – s PNS (např. dodávky, fakturace, evidence požadavků, reklamací, změn a podnětů či změny ve splatnosti a údajích o firmě atd.).

Jakou formou se dozvím přesný termín zahájení činnosti KC?

Podrobné informace najdete v časopise Trafikant či na internetových stránkách www.pns.cz pod záložkou Kontaktní centrum. Několik týdnů před zahájením provozu KC ve vašem regionu obdržíte podrobný informační materiál. V týdnu před spuštěním KC dostanete navíc společně s dodávkou tisku informační dopis a v den zahájení KC najdete tuto informaci přímo na dodacím listu.

 

Řešení reklamací prostřednictvím Kontaktního centra PNS

Nemáme počítač ani fax. Jak budeme zasílat podklady k reklamacím?

KC bude připraveno přijímat požadavky i telefonicky, přes SMS zprávu nebo písemně klasickou poštou.

Až bude KC, tak aby nedošlo k tomu, že se nedovolám nebo že linka bude přetížena. Nemám čas telefonovat a čekat, až budu někam přepojen...

Na naše KC se dovoláte vždy. I mimo jeho pracovní dobu je vám k dispozici záznamník, fax, SMS zprávy či e-mail. Žádného přepojování se bát nemusíte – dovoláte se přímo do KC, kde můžete sdělit svůj požadavek.

Bude systém řešení reklamací u KC stejný jako doposud?

KC nemá vliv na řešení reklamací v rámci PNS. KC bude sloužit k příjmu reklamace, kterou následně prověří příslušné oddělení PNS. Toto konkrétní oddělení PNS rozhodne, zda reklamace bude uznána či nikoliv.

Lze písemnou reklamaci předat přímo obchodnímu zástupci? Nemám e-mail, tak proč podporovat poštu...

Ano, podklady můžete obchodnímu zástupci předat. Avšak přímé spojení s KC výrazně zkrátí dobu mezi zadáním požadavku a jeho řešením.

Napadají vás další otázky?

Napište nám je na e-mail sluzby@pns.cz či je sdělte přímo obchodnímu zástupci.

Na našich stránkách jsou používány cookies nezbytné pro základní účely a funkce webových stránek. Žádné analytické ani reklamní cookies u nás nenajdete. Procházením stránek PNS souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více o cookies.

Rozumím
x