Jak se vyřizují požadavky na úpravy dodávek tisku v PNS?

 

Každý měsíc zpracuje Kontaktní centrum PNS (dále jen KC) šest tisíc požadavků na úpravy dodávek tisku – je to druhý nejčastější požadavek, který s KC komunikujete. Není tedy pravda, že vaše požadavky nezpracováváme, jak často slýcháme, a to zejména ze záznamníku.

 

KC přijme a zadá do systému všechny požadavky, které splňují následující náležitosti:

1. Požadavek je správně identifikován KÓDEM BP. Je to tučně vytištěné číslo začínající šestkou (6) v pravém horním rohu Dodací- ho a Remitendního listu (dále DRL) + NÁZEV či JMÉNO FIRMY.

2. Jsou v něm uvedeny správné KÓDY TITULŮ. Jedná se o pětiznakové zkratky, které najdete buď na našem webu v Katalogu tisku, nebo Katalogu DVD, popřípadě na DRL nebo na faktuře.

3. Jsou v něm uvedeny požadované KONEČNÉ POČTY KUSŮ. NELZE zpracovat požadavek typu „navyšte“ mi o tolik kusů nebo procent.

4. Upřednostňujeme PÍSEMNOU formu ve vyplněném EXCELOVÉM formuláři, který pošlete e-mailem na adresu kc@pns.cz. Takto zaslaný požadavek je KC opravdu velmi rychle zadán do systému. 

 

Co se s požadavkem děje dále?

Systémem je požadavek předán do Obchodního oddělení, kde s ním pracuje Správce titulů, který každý den připravuje Rozdělení nákladu na nejbližší vydání. Zadaná úprava se projeví při nejbliž- ším vydání titulu do prodeje. Ale samozřejmě dochází k odchylkám požadovaných kusů, kdy musíme například respektovat požadavek vydavatele nebo máme omezený náklad. Většinou tato úprava zafunguje NEJDŘÍVE za dva pracovní dny a měla by být platná pouze na čtyři nejbližší vydání. Pak systém spočte průměrný prodej z těchto čtyř vydání a navrhne na nejbližší vydání počet podle prodaných kusů.

 

Role obchodních zástupců

V případech, kdy se jedná o ukončování více titulů nebo o požadavek „většího rozsahu“, putuje požadavek nejprve k obchodnímu zástupci, který provádí jeho verifikaci, tedy odsouhlasení. A určitě jste již zaznamenali, že od letošního roku se obchodní zástupci PNS intenzivně zabývají nákladovou politikou jim svěřených prodejních míst a snaží se prodejcům v této oblasti více pomoci. 

 

Telefonicky? Raději jen v akutních případech.

KC přijímá i telefonické požadavky na úpravy dodávek tisku, ale tyto jsou velmi náročné na zpracování. Proto zde máme určitá omezení a telefonická forma komunikace by měla sloužit pouze k AKUTNÍMU vyřešení požadavku (například při navýšení titulu nebo zavedení nového). Při telefonickém kontaktu je potřeba mít připravené Kódy titulů. Totéž platí o záznamníku či požadavku zaslaném poštou nebo faxem. Požadavky na rušení titulů přijímáme POUZE v písemné formě a ve vyplněném formuláři.

 

U DVD – to může být jinak

Také je třeba zmínit i specifické úpravy jen pro DVD. DVD v systému rozdělujeme na dvě materiálové skupiny:

DP0007 – Běžná DVD
DP0008 – Erotická DVD 

 

V systému máme funkcionalitu, kdy můžeme zadat:

  1. Chci dostávat DVD jedné vybrané materiálové skupiny.
  2. Chci dostávat DVD podle CKS od – do.
  3. Chci dostávat DVD podle počtu kusů od – do.
  4. Nechci reexpedice.
  5. Nechci nová.
  6. Nebo také nechci dostávat žádná DVD. 

 

V těchto případech nemusíte vypisovat zkratky DVD do formuláře, ale stačí přesně specifikovat, co požadujete, a my už požadavek zpracujeme.

 

Další zlepšení brzy přijdou

Zpracování požadavků na úpravu množství dodávaných titulů chceme výrazně změnit a pracujeme na NOVÉ STRATEGII, jak tyto požadavky zjednodušit, zrychlit, případně vám poskytnout informaci, zda a jak byl požadavek vyřízen. Mějte s námi prosím trpělivost, tyto zásadní změny nejdou realizovat ze dne na den. 

Na našich stránkách jsou používány cookies nezbytné pro základní účely a funkce webových stránek. Žádné analytické ani reklamní cookies u nás nenajdete. Procházením stránek PNS souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více o cookies.

Rozumím
x