Nejčastější dotazy:

1) JAK REKLAMOVAT POČET DODANÝCH TITULŮ (Reklamace dodávky)?

2) JAK REKLAMOVAT VADNÉ ČI NEÚPLNÉ ZBOŽÍ?

3) JAK REKLAMOVAT CELOU DODÁVKU NEBO JEJÍ VÝZNAMNOU ČÁST?

4) JAK REKLAMOVAT FAKTURU (Reklamace remitendy)?

5) JAK REKLAMOVAT NEFUNKČNÍ DVD?

6) JAK REKLAMOVAT VKLÁDANOU PŘÍLOHU (Magazín je součástí novin)?

7) JAK REKLAMOVAT ZÁMĚNU ZBOŽÍ?

8) JAK VRÁTIT ZAPOMENUTÝ TITUL?

9) JAK UPRAVIT OBJEDNÁVKU (kontrakt)?

10) JAK NAHLÁSIT VYKRADENÍ PŘEDÁVACÍHO MÍSTA (bedny)?

11) JAK PŘERUŠIT A ZNOVUOBNOVIT DODÁVKY TISKU NA PRODEJNÍM MÍSTĚ?

12) JAK POSTUPOVAT U OPISŮ DOKLADŮ?

13) JAK POSTUPOVAT U DOPOSÍLKY?


1) JAK REKLAMOVAT POČET DODANÝCH TITULŮ (Reklamace dodávky)

Reklamaci chybných kusů po dodávce je možné uplatnit pouze v den dodávky. Výjimkou jsou rozdíly ze sobotní dodávky, kdy můžete reklamaci uplatnit ještě první pracovní den následující po sobotní dodávce (tzn. v pondělí, pokud není státní svátek).

Při komunikaci s KC uveďte:

 • datum dodávky,
 • kód a název titulu,
 • počet reklamovaných kusů (-/+), nebo můžete ofotit/naskenovat Dodací a Remitendní list, vyznačit reklamaci přímo na něm a zaslat do KC.

POZOR DŮLEŽITÉ!

Pokud dojde při expedici k úpravám množství titulu (+/-) nebo Vám titul nebude dodán, budou tyto změny vyznačeny ručně na Vašem expedičním listě! Tyto rozdíly nám neoznamujte, neboť je budete mít zaznamenány automaticky v systému. Důležité je, že tyto korekce na faktuře nebudete mít dobropisovány, ale bude účtována nižší dodávka. Na rozdíly po dodávce napsané na Dodacím a Remitendním listě již nebude brán zřetel!

 

2) JAK REKLAMOVAT VADNÉ ČI NEÚPLNÉ ZBOŽÍ

Takové zboží výrazně označte a IHNED vraťte na divizi (v balíku s remitendou). Zároveň na příslušný Dodací a Remitendní list vyznačte, že vracíte vadné nebo neúplné zboží.

 

3) JAK REKLAMOVAT CELOU DODÁVKU NEBO JEJÍ VÝZNAMNOU ČÁST

Tuto skutečnost nám oznamte IHNED po zjištění. Pokud tato situace nastane v SOBOTU, pak KC kontaktujte až první pracovní den následující po sobotní dodávce (tzn. v pondělí, pokud není státní svátek). Budeme se snažit dodávku rychle dohledat a doručit, nebo ji celou stornujeme.

Při komunikaci s KC uveďte:

 • datum dodávky,
 • případně číslo chybějícího balíku.

 

4) JAK REKLAMOVAT FAKTURU (Reklamace remitendy)

Reklamaci je nutné uplatnit IHNED po obdržení faktury, nejpozději však do 14 pracovních dní od data jejího vystavení.

Je nutné vědět, jaký titul chcete reklamovat:

 • kód titulu a číslo vydání např. AUTIP 0015/2010
 • počet reklamovaných kusů (-/+).

POZOR DŮLEŽITÉ!

Rozlišujte mezi kódem titulu dodaného a remitovaného vydání!

kód vydání

Pro reklamaci můžete i ofotit/naskenovat fakturu, vyznačit reklamaci přímo na ní a zaslat do KC. Uznanou reklamaci najdete položkově na faktuře u dne, kdy byla schválena.

 

5) JAK REKLAMOVAT NEFUNKČNÍ DVD

Nefunkční DVD zašlete zpět POŠTOU na příslušnou divizi společně s přiloženým reklamačním dopisem, ve kterém uveďte:

 • svůj identifikační kód a název či jméno své firmy,
 • kód a název titulu, 
 • datum dodávky DVD,
 • počet reklamovaných kusů, 
 • stručný popis závady,
 • datum uplatnění reklamace,
 • podpis prodávajícího.

Poštovné Vám nebude hrazeno.

 

6) JAK REKLAMOVAT VKLÁDANOU PŘÍLOHU (Magazín je součástí novin)

Pokud chybí magazín a noviny byly dodány, nehlaste jako rozdíl po dodávce, ale vraťte tento titul (noviny bez vloženého magazínu) řádně v remitendě. Nevracejte předčasně.

Bude-li dodán jen magazín bez novin, postupujte dle bodu 1) a nedodané noviny reklamujte jako rozdíl po dodávce.

Totéž platí i o příloze Deníku Právo, která není vkládána, ale je balena samostatně.

 

7) JAK REKLAMOVAT ZÁMĚNU ZBOŽÍ

Nahlaste tuto záměnu IHNED po dodávce – postupujte dle bodu 1).

Rozdíl toho, co chybělo bude dobropisován a naopak bude naúčtováno zboží, které bylo dodáno.

Pokud Vám byl dodán titul, který nemáte na DRL a nechcete jej prodávat, vraťte tento titul ihned zpět. Titul připište dolů na Dodací a Remitendní list s poznámkou, že nebyl na Dodacím listě a přidejte jej do remitendního balíku, který právě vracíte.

 

8) JAK VRÁTIT ZAPOMENUTÝ TITUL

Pokud nějaký titul nebyl vrácen do remitendy v den vyhlášení remitendy, je možné jej vrátit dodatečně. Titul připište dolů na Dodací a Remitendní list a přidejte do remitendního balíku z dalšího dne.

NEHLASTE KC, že dodatečně vracíte titul. KC tyto požadavky nezpracovává.

Upozorňujeme, že v tomto případě se jedná o pozdě vrácenou remitendu, která nemusí být uznána. Pokud bude takto pozdě vrácený titul uznán, najdete jej na faktuře dobropisovaný zvlášť u dne, kdy jste titul dodatečně vrátili.

 

9) JAK UPRAVIT OBJEDNÁVKU (kontrakt)

Tituly a jejich množství jsou nastaveny dle Optimalizačního programu PNS.

Odběratel může, ve výjimečných případech, navrhnout změnu své objednávky. Návrh na změnu objednávky předávejte pouze písemně, prostřednictvím formuláře „Úprava objednávky“ (formulář najdete v sekci Péče a odpora zákazníků - Dokumenty a formuláře).

POZOR DŮLEŽITÉ!

 • Úpravu množství časopisů (požadovaný počet či ukončení) vyplňte VŽDY do sloupce PONDĚLÍ.
 • Úpravu množství pro noviny (požadovaný počet či ukončení) vyplňte do JEDNOTLIVÝCH DNŮ, které požadujete upravit.
 • Do kolonky „množství“ uveďte Váš návrh na počet kusů (neuvádějte o kolik chcete změnit objednávku, ale NA KOLIK ji upravit).

 

 • Úpravy zasílejte pouze jednou - opakované zasílání komplikuje zpracování.
 • Fromulář zaslaný v elektronické podobě (.xls) výrazně zrychlý zadání požadavku do systému.
 • Akutní navýšení množství kusů 1-2 titulů NOVIN můžete zavolat jako požadavek na KC.

Budeme se snažit vyhovět Vašim požadavkům, nicméně kupující je povinen odebírat tisk v množství stanoveném optimalizačním programem a to včetně nového, dosud neodebíraného tisku (více viz VOP).

 

10) JAK NAHLÁSIT VYKRADENÍ PŘEDÁVACÍHO MÍSTA (bedny)

Vykradení nahlaste na Policii ČR.

Pokud budete potřebovat soupis odcizeného zboží (Dodací a Remitendní list) volejte od 7-15 hodin na KC.

 

11) JAK PŘERUŠIT A ZNOVUOBNOVIT DODÁVKY TISKU NA PRODEJNÍM MÍSTĚ

Jakékoliv přerušení nebo znovuobnovení dodávek tisku hlaste NEJPOZDĚJI 5 pracovních dnů předem.

Přijatá informace bude vždy ověřována, aby nedošlo k jejímu zneužití.

 

12) JAK POSTUPOVAT U OPISŮ DOKLADŮ

Opisy dokladů je možné zaslat těmito způsoby:

 • elektronicky (na Váš e-mail) - zdarma
 • faxem - zdarma
 • poštou - zpoplatněno

Zaslání opisu faktury poštou je služba, která není krytá Kupní smlouvou o dodávkách tisku a je tedy zpoplatněna. Proto je potřeba zaslat na KC formulář „Objednávka opisu jednorázová“ (formulář najdete v sekci Péče a podpora zákazníků - Dokumenty a formuláře), kde přesně specifikujte, co požadujete zaslat (např. že Vám chybí faktura za období od 1.3.-7.3.2010 nebo datum jejího vystavení).

Informaci o ceně opisu Vám podá obchodní zástupce.

 

13) JAK POSTUPOVAT U DOPOSÍLKY

Žádosti o doposílky jsou přijímány pouze telefonicky od 7-15 hodin.

Při komunikaci s KC uveďte:

 • kód titulu včetně čísla vydání a jeho názvu
 • datum dodávky

Pokud chcete dodat titul, který jste neobdrželi v dodávce, je to možné. Většinou se jedná o nový titul a je potřeba znát alespoň jeho název. Další postup je stejný jako u doposílky.

 • Doposílky lze požadovat pouze na zboží, které ještě nebylo staženo do remitendy a je stále v prodeji.
 • Doposílky přijaté do 10:00 hodin budou dodány následující pracovní den.
 • Doposílky přijaté později budou realizovány za dva pracovní dny.
 • Doposílky je možné uskutečnit jen za předpokladu, že bude dostatečná skladová zásoba daného zboží.

Na našich stránkách jsou používány cookies nezbytné pro základní účely a funkce webových stránek. Žádné analytické ani reklamní cookies u nás nenajdete. Procházením stránek PNS souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více o cookies.

Rozumím
x