Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat o změnách ve  „Vyúčtování“ k debetní kartě tzv. „BLESK PENĚŽENKA (DPBLE)“.                                                                                                                   

 

Dne 26.10.2016 jste vrátili fyzicky v remitendě všechny NEPRODANÉ karty Blesk peněženka.

 

Dne 01.11.2016 Vám budou dodány nové karty Blesk peněženka (DPBLE170901).

 

Jaká je NOVÁ cena (poplatek) od 01.11.2016?

Poplatek ve výši 69,- Kč za vydání debetní karty hradí koncový uživatel.

Poplatek je vybírán Vámi a bude předáván prostřednictvím PNS společnosti Mopet.

 

Za co budete odměňováni?

Vaše odměna bude za službu. Službou se rozumí předání výše uvedeného balíčku (Card Packu).      

Tato odměna činí 9,- Kč za jednu prodanou kartu.

 

Kdo je to koncový uživatel?

Je to váš zákazník, který chce produkt užívat a zaplatil poplatek ve výši 69,- Kč.

 

Jaký bude  průběh:

 1. Stávající karty byly dne 26.10.2016 fyzicky vráceny.
 2. Dne 01.11.2016 Vám budou dodány nové karty karty „Blesk peněženka“ (produkt Card Pack).
 3. Dodávky Vám nejsou fakturovány.
 4. Na základě VÝZVY k nahlášení zůstatku (vždy ke konci měsíce) spočítáte karty, které budete mít neprodané na prodejně a tento údaj vyplníte do Dodacího a Remitendního listu, kde pro tento účel bude tento den uvedena speciální „kolonka“.
 5. Následně obdržíte od PNS „Vyúčtování“, které bude obsahovat dva údaje                          
  1. výši vybraných poplatků za uplynulý měsíc
  2. Vaši odměnu

                       Např.dodávka byla 30 kusů a stav nahlášeného zůstatku na prodejně byl 20 ks

                       tudíž 30 – 20 = 10. (Vybrali jste poplatky za 10 karet)

                       Potom vyúčtování bude vypadat následovně:

                       Výše vybraných poplatků 10 x 69,- =     690,-

                       Vaše odměna                   10 x 9,-   = -  90,-

                      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                       Zasíláte na účet PNS                        600,- Kč  

 

             POZOR!!!!!!!!!!

             Vaším výnosem (příjmem) ke zdanění daní z příjmů je pouze výše Vaší

             odměny. Vybrané poplatky za karty jsou Vaším závazkem vůči PNS. Plátce

             DPH upozorňujeme, že se jedná o plnění osvobozené od DPH bez nároku na  

             odpočet daně, DPH je tedy 0%. 

 1. Na stávající účet PNS zašlete vybrané poplatky dle „Vyúčtování“ ponížené o Vaši odměnu. V případě, že máte s PNS domluvenou platbu inkasem, tak inkaso bude provedeno.
 2. Následující měsíc se vše opakuje.
 3. Pokud jste k žádné kartě v měsíci nevybrali poplatky, nebude Vám vystaveno žádné “Vyúčtování“

 

Pro více informací se obraťe na naše Kontaktní centrum či svého OZ.

 

Dopis o změně ke stažení:

Na našich stránkách jsou používány cookies nezbytné pro základní účely a funkce webových stránek. Žádné analytické ani reklamní cookies u nás nenajdete. Procházením stránek PNS souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více o cookies.

Rozumím
x